Projekt  s názvom : Rozvoj spoločnosti Ideal Agency

Cieľom projektu je uplatnenie nového finančne dostupného  produktu – 3D skenovacieho zariadenia na trhu.  . V priebehu realizácie bude obstaraný vývoj aplikačného softvéru , prostredníctvom ktorého dôjde k inovácii produktu  v rámci hlavnej aktivity „ Začatie a rozvoj podnikania MSP“ .

Prijímateľ      :         Ideal Agency s.r.o.

Kód ITMS2014 :     313031F256